Aktualności

Zagospodarowanie terenów dzielnicy Wesoła

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Pana Profesora Jacka Majchrowskiego jednym z pierwszych zadań ARM Inwestycje będzie zagospodarowanie terenów dzielnicy Wesoła.
Prace będą polegały na koordynowaniu wszystkich działań miasta związanych ze stworzeniem tam przestrzeni służącej mieszkańcom. Istotnym elementem będzie również współpraca z instytucjami, które są zainteresowanie wykorzystaniem zabytkowych budynków po klinikach CM UJ na swoją planowaną w przyszłości działalność.
Etapy realizacji – na ostatnim posiedzeniu Senat UJ przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie harmonogramu przekazywania tego terenu, na kolejnym ma podjąć uchwałę o zgodzie na sprzedaż nieruchomości. Następnym etapem będzie uzyskanie zgody na sprzedaż ze strony Prokuratorii Generalnej.
Zgodnie z planami Prezesa Jana Pamuły koncepcja zagospodarowania terenu Wesołej będzie szeroko konsultowana z Krakowianami, a ich głos zostanie uwzględniony podczas podejmowania ostatecznych decyzji. Strategia działania ARM Inwestycje zakłada utworzenie wielofunkcyjnych, dobrze zaprojektowanych fragmentów miasta z poszanowaniem dla ich historii. Inwestycje, które zostaną zrealizowane na powierzonych nam terenach będą przyciągały ludzi i zachęcały do mieszkania, pracy i spędzania wolnego czasu.