Kraków Airport Balice

ARM Inwestycje na terenach Kraków Airport Balice

Wstępne plany inwestycyjne na tych terenach dotyczą rozwoju gospodarczego strefy okołolotniskowej, obejmując wiele udogodnień dla użytkowników tej przestrzeni.