Kraków Wesoła

ARM Inwestycje w dzielnicy Kraków Wesoła

Ta wyjątkowa inwestycja stanie się nowym, tętniącym życiem punktem na mapie Krakowa – atrakcyjnym zarówno dla przyszłych mieszkańców i turystów, jak i dla inwestorów szukających pewnych źródeł zysku.
Miejsce to pełne jest dziedzictwa historycznego, a w swojej nowej formie połączona zostanie przeszłość z teraźniejszością w wymiarze nie tylko architektonicznym i estetycznym, ale też programowym. Według wstępnych założeń place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone oraz obiekty kulturalne zajmą znaczną część przynależącej do tych terenów powierzchni.


Infromacje w mediach