O firmie

Naszym celem jest realizacja strategicznych dla miasta przedsięwzięć, zgodna z przyjętą Strategią Rozwoju Krakowa:

– zagospodarowanie terenów Wesołej z zabytkowymi XIX-wiecznymi budowlami, użytkowanymi przez kliniki Szpitala Uniwersyteckiego;
– koordynacja zagospodarowania terenów inwestycyjnych w strefie rozwoju gospodarczego Kraków Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy;
– realizacja inwestycji na terenie okołolotniskowej strefy rozwoju gospodarczego Kraków Airport Balice.
26 lutego 2019 roku została powołana do życia spółka Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o. Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji Walnego Zgromadzenia zostało powierzone Prezydentowi Miasta Krakowa – profesorowi Jackowi Majchrowskiemu.
Prezesem Zarządu ARM Inwestycje został dr Jan Pamuła.
Podążając za zapisami Strategii Rozwoju Krakowa – Tu chcę żyć Kraków 2030 – priorytetem jest poprawa ładu przestrzennego miasta. Będziemy stać na straży podniesienia jakości i estetyki powierzonych nam terenów inwestycyjnych. Istotne jest dla nas zdanie mieszkańców Krakowa i ich zaangażowanie w rozwój Krakowa. Bliska jest nam idea SMART CITY, której celem jest nowoczesny Kraków.