ARM Inwestycje

Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o.o.

ul. Królewska 57
30-081 Kraków
NIP 675 169 89 78
REGON 382850573
KRS 0000779952
tel. 12 293 45 90
e-mail: biuro@arminwestycje.pl

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779952.
Kapitał zakładowy: 170.000,00 zł.